Home Advies Trainingen Teambuilding Inhuur vakmensen Rapporteren BuurtPreventie Contact

Vastgoed inspectie

Blue-Works kan voor u de inspectie van uw vastgoed verzorgen. Deze controle op hoe de huurders uw pand gebruiken vindt plaats op afspraak en door ter zake kundig personeel. Desgewenst noteren onze medewerkers voor u gegevens zoals meterstanden (gas/water/licht), aantal aanwezige bedden in woningen etc. Alle bevindingen van onze vakmensen wordt digitaal in een verslag aan u teruggekoppeld.


Casusgericht inhuren juristen

Bent u slachtoffer geworden van bijvoorbeeld woonfraude? Zijn er procedures tegen u aangespannen of heeft u schade opgelopen? Dan biedt Blue-Works u de mogelijkheid om de casus aan onze huisjurist voor te leggen en advies te vragen. Zo nodig kan hij u of uw bedrijf ook vertegenwoordigen in bijvoorbeeld gerechtelijke procedures.

Wilt u voorkomen dat u slachtoffer wordt? Vraag dan aan onze jurist om een plan van aanpak te maken zodat uw bedrijfsprocessen op de juiste manier ingericht zijn.

Blue-Works: Eigen Veiligheid Eerst