Home Advies Trainingen Teambuilding Inhuur vakmensen Rapporteren BuurtPreventie Contact

Buurtpreventie cursussen

Blue-Works biedt buurtpreventie cursussen aan voor nieuwe of al bestaande teams met vrijwillige buurtpreventen. Hierbij wordt het liefste gewerkt met kleine groepen van 8 tot 10 cursisten om goede interactie tussen de cursisten en de docenten trainers mogelijk te maken.
Wij zijn er op gefocust om de cursisten boven alles te trainen op waarneming en eigen veiligheid. In een verder stadium wordt er dieper ingegaan op hoe teams om kunnen gaan met agressie.
Deze cursussen zijn bij reeds deelnemende gemeenten welke de cursussen hebben afgenomen zeer gewaardeerd.


Overval training

In deze interactieve training wordt uitgelegd hoe een overval meestal in zijn werk gaat en wat daarbij de belangrijkste punten zijn om wel of niet te doen. Dit om uiteindelijk de schade die men kan oplopen als slachtoffer zoveel mogelijk te beperken. Hierbij kan naast theorie desgewenst ook met acteurs een overval in scene gezet worden. Zodoende kunnen cursisten onder begeleiding oefenen en ervaren. Dit alles het liefst op de oorspronkelijke werklocatie van de cursisten. Dit om zo dicht mogelijk bij de realiteit te blijven.

Omgaan met agressie

Blue-Works is door ervaring onder andere in de politiesector gespecialiseerd in hoe om te gaan met agressiesituaties. De medewerkers van Blue-Works hebben door hun ervaring in de politiesector ervaring in het omgaan met agressie. Door middel van theorie en praktijkvoorbeelden wordt inzichtelijk gemaakt welke interventies een positieve of negatieve uitwerking op een situatie kunnen hebben. De module agressietraining is ook een onderdeel van het complete buurtpreventie programma.


Training toezichthouders en BOA

Als u een veiligheidsprobleem heeft is het vaak moeilijk om dit probleem vanuit alle invalshoeken goed te bekijken. Dit is wel nodig omdat veiligheidsproblemen vaak niet daar vandaan komen waar u ze verwacht.
Blue-Works kijkt met u mee en helpt u bij het in kaart brengen van de mensen en/of instanties die nodig zijn om uw veiligheidsprobleem uiteindelijk duurzaam op te lossen. Hiervoor maken wij graag samen met u een plan van aanpak.
Een voorbeeld hiervan zou zijn te kijken wie er toegang heeft tot uw bedrijf en er zo achter te komen of er misbruik wordt gemaakt van uw bedrijfsterrein. (hangjongeren, diefstal, inbraken).

Blue-Works: Eigen Veiligheid Eerst